Trafo 24W 12V – kr. 169

Transformator 24 Watt 12 Volt - utebelysning Festivo ForteTrafoen omformer 220 Volt til 12 Volt, og kan belastes med maks 24 Watt.
Strømforbruket til samtlige lyspærer og utstyr må altså da ikke overstige 24 Watt.

Når en trafo har en maks kapasitet på f.eks. 7,8W (skrives gjerne også som 7,8VA), så kan man koble på lyspærer som tilsammen ikke overstiger 7,8 Watt – f.eks. 5 LED-pærer på 1,5 Watt (5 *1,5 = 7,5).

Trafo 24VA 1x